Łowiczanie Polish Folk Ensemble -- Since 1975 --

Chorus of Łowiczanie

Jola Jankowska, Director

Ziemowit Darski, Member

Wojciech Debies
, Member

Piotrek Filipowski
, Member

Piotr Łącki
, Member

Marek Jaworski
, Member

Paweł Karolak
, Member

Małgorzata Broda
, Member

Aleksander Poppe
, Member
Łowiczanie is a 501(c)3 nonprofit (Tax ID#: 94-2905865)
dance@polishfolk.org Łowiczanie Polish Folk Ensemble | 26 Whitney Street | San Francisco | CA 94131